ประวัติของ บริษัท เอเชี่ยน ลอว์ จำกัด

ปี พ.ศ. 2503

บริษัท เอเชี่ยน ลอว์ จำกัด ก่อตั้งตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2503 เดิมบริหารโดยใช้ชื่อว่า “สำนักงานอาเชี่ยนกฎหมายและธุรกิจ”

ปี พ.ศ. 2537

เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “สำนักงานอาเชี่ยนกฎหมายและธุรกิจ” เป็น “บริษัท เอเชี่ยน ลอว์ จำกัด จนถึงปัจจุบัน

ภายใต้การบริหารงานโดย นายสุนทร พยัคฆ
กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยที่ปรึกษา
และทนายความผู้เชี่ยวชาญและรอบรู้ในสาขาวิชาชีพ

 


History of the Asian Law Company Limited

1960 A.D.
(B.E. 2503)

Asian Law Co., Ltd. was established in 1960. Originally it was managed under the name of “Asian Law and Business Office”.

1994 A.D.
(B.E. 2537)

The Company’s name was changed from “Asian Law and Business Office” to “Asian Law Co., Ltd.” and remains so up to the present time, under the management of Mr. Soontorn Payak, the Managing Director and the Head of the Office, together with consultants and attorneys who are proficient and well versed in the profession.

 

Copyright 2013 © Asian Laws Co.,Ltd.